Vállalkozói készségek gyerekeknek

2020.12.03

Szülőként sokan szeretnénk versenyelőnyt adni gyermekeinknek.

Támogatjuk őket abban, hogy olyan fontos készségeket sajátítsanak el, amelyek vélhetően sikeres élethez vezetnek.

Úgy gondolom, hogy nem csupán a különórák, az edzések vagy a tanfolyamok állnak rendelkezésünkre, hanem a gondolkodásmód formálása is legalább annyira hangsúlyos. 

Ha valaki fiatalon megismeri a "vállalkozói" gondolkodásmódot, akkor előbb meglátja a lehetőségeket a kihívásokban, magabiztosan veszi az akadályokat, könnyebben nyit mások és a világ felé, mer innovatív lenni és értéket teremteni a világban.

Nem csupán a felnőttek, hanem a gyerekek is fejleszthetik a kulcsfontosságú készségeket és magatartásformákat a sikeres (vállalkozói) élethez. Valójában könnyedebben képesek elsajátítani őket, mint a felnőttek, mert kevesebb mentális akadályt kell leküzdeniük.

A következőkben hét olyan "készségről" fogok írni, amelyeket fontosnak tartok gyerekkorban is fejleszteni:


1. Önbizalom

Meglehetősen összetett, de talán leginkább a képességekben, a tulajdonságokban és az ítélőképességben való bizalom érzéseként fogalmaznám meg. Fejlesztése a sikeres élet egyik alapköve.

Pszichológiai tanulmányok szerint a bizalom onnan származik, ahonnan saját értékeinket merítjük, tehát mind belső, mind külső forrásokból.

Külső források közé tartozik a megjelenés, mások elismerése és a tanulmányi teljesítmény. A belső források közé tartozik, hogy jó embernek tartjuk magunkat és hűek vagyunk az erkölcsi normákhoz. A belső forrásokból származó, erős öntudattal rendelkező gyerekek - akik etikusak és elvhűek - serdülőként ritkábban vesznek részt veszélyes tevékenységekben és nagyobb eséllyel vannakk olyan elképzeléseik, amelyek a siker útjára viszik őket.

A vállalkozói szellem együtt jár a saját belső motivációval. Az üzleti életben és a magánéletben egyaránt nélkülözhetetlen az elképzelésekbe vetett hit és az akadályok leküzdésének képessége.

Tehát hogyan építhetünk önbizalmat? Legyünk jó példaképek, mutassunk empátiát és ösztönözzük őket arra, hogy legyen saját véleményük, amit el is mernek mondani. Hagynunk kell, hogy a gyerekek döntsenek és támogatnunk kell őket a döntéshozatal során még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy nem a helyes döntést hozták meg. Engedjük, hogy kigondolják saját kis ötleteiket és ki is próbálják őket. A tapasztalatból való tanulás az oktatással szemben kulcsfontosságú a problémamegoldó készségek és az önmagukba vetett bizalom fejlesztésében.

2. Ellenálló képesség

Kiemelkedő fontosságú az ellenálló képesség kialakítása, ami nagyon jól jön, ha baj van. Mindannyian tudjuk, hogy a fájdalom, a kudarc és a csalódás az élet része. Nem számít, hogy mennyire akarjuk megvédeni gyermekeinket a nehézségektől, ezeket úgysem tudjuk elkerülni.

A vállalkozói szellem fontos része a kudarc megismerése és nem az attól való félelem. Próbáljuk meg rugalmasságra tanítani gyermekeinket, hogy tudják kezelni a felmerülő kihívásokat. Jobban és magabiztosabban fogják érezni magukat és nem fognak szorongani egy váratlanul felmerülő helyzetben.

Hogyan segíthetünk gyerekeinknek, hogy ellenállóbbak legyenek? Engedjük meg nekik, hogy kifejezzék érzelmeiket és kerüljék az érzéseik minimalizálását.

3. Problémamegoldás

A vállalkozók kritikus gondolkodók. Csiszolják az összpontosítás és a probléma kezelésének képességét az elemzés és az értékelés segítségével a döntéseik megalkotásához. A kritikus gondolkodás megtanulása kulcsfontosságú, ha valaki problémákat akar megoldani. Az emberek így hoznak világos, indokolt döntéseket.

A kritikus gondolkodás tanítása részben a gyerekek kérdezését jelenti. Kérdezzük meg őket, hogy szerintük hogyan kellene kezelni egy olyan helyzetet, amely aggasztja őket. Lehet, hogy segítségre van szükségük ötleteik kidolgozásában, ezért érdemes adnunk néhány javaslatot, ha szükséges, de akár felajánlhatjuk saját gondolatainkat is olyan kérdések formájában, mint "Gondolod, hogy ez működhet?"

A gyerekek ilyen fajta vezetése segít nekik megfogalmazni és hangosan kimondani az esetleges problémát. Ez a válaszok önálló megtalálásának egyik módja. A gyerekek ilyen módon történő támogatása segít abban, hogy felismerjék azt, hogy egyedül is képesek megoldásokat találni.

4. Kreativitás és innovatív gondolkodás

A vállalkozóknak kreatívaknak kell lenniük, az összetett problémák megoldása bonyolult lehet. A kreatív gondolkodás azt jelenti, hogy új ötleteket dolgoznak ki az ilyen problémák megoldására.

Szánjunk időt a kreativitásra és ötletelésre a gyerekekkel. A kérdések önmagukban inspirálnak:

Mit lehetne tenni másképp, hogy ez jobb legyen?

Hányféleképpen lehet ezt megoldani?

Tegyünk fel kérdéseket és találjuk ki együtt a válaszokat. 

A kreatív gondolkodás az innováció kulcsa.

5. Célok megfogalmazása, beállítása

A vállalkozók tudják, hogy minden nagyszerű eredmény mögött (többnyire) van egy ütemterv. 

A célok visznek minket olyan dolgok felé, amelyekre igazán vágyunk az életben. A sikeres élet egyik titka, hogy képesek legyünk megfogalmazni a célokat és megtaláljuk az utat a megvalósításukig.

Tanítsuk meg gyermekeinket a célok meghatározására. Dolgozzunk velük együtt, mutassuk meg nekik hogyan tudnak rövid és hosszabb távú célokat meghatározni és beszéljünk a lépésekről, az akadályokról és a kihívásokról is.  

Amikor benevezünk egy futóversenyre, pontosan tudjuk hol a cél és mennyit kell tennünk a befejezésig, ugyanez igaz az életcélokra is. Ennek a készségnek a korai elsajátítása segít gyorsabban megvalósítani a dolgokat, de ami még fontosabb, segít abban, hogy megértsék, hogy képesek irányítani a sorsukat. 

6. Kezdeményezés

A vállalkozók mindegyike kezdeményező. A kezdeményezés az innovatív ötletek létrehozásának katalizátora. A lehetőségek felismerésének kialakítása egy dolog, de annak megvalósítására tett lépések nélkül semmi sem történik.

Tanítsuk meg gyermekeinek a kezdeményezését, saját magunk modellezésével. A gyerekek modellezik azok viselkedését, akikre felnéznek, így szóban rámutatnak azokra az esetekre, amikor mi kezdeményezünk. 

7. Empátia

Az empátia képessége a hatékony vezetés része. Az empátia nem olyan, amellyel valaki vagy rendelkezik vagy nem. Vannak fokozatai és a gyerekek, valamint a felnőttek is fejleszthetik.

A gyerekek érzéseinek és érzelmeinek tiszteletben tartása, az érzéseik és viselkedésük közötti összefüggésekről való beszélgetés segít megérteni mások érzéseit, motivációit. Ez segít a gyerekeknek felismerni azokat a dolgokat, amelyek közösek egymásban. 


Összegzés

A fentebb írt készségeket kétirányú kommunikáció révén fejlesztjük.

Bár irányt kell adnunk gyermekeinknek, de szükségük van arra, hogy szabadon kifejezhessék magukat, megértsék és elfogadják őket.

Szülőként mi vagyunk a vezetők és támogatnunk kell őket, lehetővé kell tennünk számukra az önálló döntések meghozatalát és különböző ötletekkel segíthetünk kijavítani az esetleges meglévő problémákat. 

A vállalkozók tudják, hogy a tapasztalat a legjobb tanító és a gyerekek profitálnak ebből a legjobban, amikor készségeket fejlesztenek a sikeres élethez.