Miért van szüksége üzleti tanácsadóra?

2018.03.01

Bár az üzletemberek általában széles körű - és az adott szakterületre jellemző - készségekkel rendelkeznek, a szélesebb gazdasági környezetben, illetőleg az üzleti életben bekövetkezett változások vagy más előre nem látott körülmények között olykor mégis szükség lehet olyan tudásra, amely nem felel meg a vállalkozáson belüli meglévő szakmai készségeknek.

Ha ez a rendkívüli esemény bekövetkezik, egy speciális külső szemlélő, mint független szakértő lehet az, aki a helyzet kezeléséhez szükséges készségekkel rendelkezik, feltárja a mélyben rejlő okokat, illetőleg felvázol egy olyan objektív nézőpontot, amely segíteni tudja a vállalkozás hatékony összpontosítását az adott kérdéskörre vonatkozóan, hogy cége úgy működjön, ahogy azt korábban megálmodta.

Mégis mit is jelent a tanácsadás? Először talán ezt a fogalmat szükséges tisztázni. A tanácsadó egy olyan személy, aki készségeket, ismereteket nyújt egy cégen kívülálló tanácsadói szerepkörben. Ebbe beleértjük a végrehajtást is, ugyanis a kulcsszó a megvalósítás, hiszen minden tanácsadói projekt eredményének végrehajthatónak kell lennie- nyilván más kérdés, hogy ezt elfogadja-e és alkalmazza-e a vezetőség. De nem ér semmit az a tanács, ami nem kivitelezhető, nem alkalmazható.

Mit tehet egy tanácsadó?

 • információt ad
 • a problémákat/ kérdéseket/ kihívásokat megoldja
 • a látens lehetőségeket feltérképezi
 • diagnosztizál, újra meghatározza a problémákat/ kérdéseket/ lehetőségeket
 • ajánlásokat fogalmaz meg
 • végrehajt
 • egyetértést hoz létre a korrekciós intézkedések mentén
 • a szervezeti hatékonyságot növeli (folyamatosan)

Melyek a leggyakoribb tanácsadási igények?

 • ideiglenes segítségnyújtás
 • célkitűzés
 • harmadik fél felkérése a probléma/lehetőség azonosítására, megoldására, megvalósítására
 • válsághelyzetben fennmaradásért küzd
 • változás kezdeményezés
 • finanszírozás kérdésköre
 • a kulcsszemély kiválasztása
 • konfliktus felbontása, oldása
 • ügyvezetői segítség
 • szabályozások mentén segítségnyújtás
 • társadalmi- gazdasági változások kapcsán segítségnyújtás

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy sok dolgot kell megvizsgálni ahhoz, hogy a vezetőség eldöntse, miért van szüksége külső segítségre.

Ha úgy látja, hogy a vállalkozása nem megfelelő hatékonysággal működik vagy, szervezeti - ügyviteli változásokat lát szükségesnek a jobb eredmény elérése érdekében, keressen minket bizalommal.