Ki kapja a kutyát válás esetén?

2019.08.21

A kutya, macska iránti érzést gyakran alábecsülik, különösen válás esetén. 

Ki kapja a kutyát válás esetén?

Amikor a házastársak között válásra kerül sor, az egyik legérzelmesebb és legvitatottabb kérdés annak eldöntése, hogy ki tartja meg a kutyát, macskát vagy az egyéb más háziállatokat. A felügyeleti jog feletti küzdelmek általában csak a gyermekekre vonatkoznak, de a háziállatok kérdése is komoly konfliktusokat okozhat a válás során.

A párok (és nem csupán a házaspárok) gyakran tesztelik kapcsolataikat azzal, hogy egy kutyát vagy macskát fogadnak otthonukba. Azonban egy háziállat, csakúgy, mint egy jövőbeli gyermek többek közt érzelmi, erkölcsi és pénzügyi felelősséggel jár, amely gyakran túlmutat egy kapcsolat élettartalmán. A kapcsolatok olykor véget érnek, lezárul egy közös időszak és ha ilyenkor szerepet játszik a harag, a neheztelés vagy bosszú, akkor bizony a háziállatok sorsa is gyorsan kérdésessé válik.

Mivel a háziállatok gyakran családtagok, így válás esetén heves vita tárgya lehet, hogy kihez kerüljenek, hiszen a kedvtelésből tartott állatok olyanok, mint a gyermekek, felbecsülhetetlen értékűek és senki nem akar lemondani róluk. Ha nincs megállapodás a felek között, akkor ki fog dönteni, lehet egyáltalán bíróság elé vinni az ügyet? Az ingatlanok eladhatók, az ingóságok feloszthatók, na de mi van a háziállatokkal?

Sajnos a hazai joggyakorlat nem sok iránymutatással szolgál a válófélben lévő párok számára a házi kedvencük elhelyezésükre vonatkozóan és a kutyák, macskák a vagyonfelosztás részeként, mint ingóság kerülnek felvételre a vagyonleltár készítésekor, így kedvenceink nem rendelkeznek jogokkal. A feleknek nincs eltartási kötelezettsége és semmilyen megítélhető költség sem kerülhet szóba.

Jelenleg Magyarországon tehát nincs olyan törvény, amely védi a háziállatok jogait a házaspárok válása esetén. Ez azt jelenti, hogy a bíró nem dönthet abban, hogy kedvencünknek kivel kell élnie, milyen gyakran kell látnia a másik felet, ki fogja fizetni az állatorvosi és egyéb felmerülő költségeket.

Társadalmunkban a kutyákat gyakran gyermekeknek tekintik. Játékokat vásárolnak nekik, kutyaiskolába járatják őket, rendszeresen játszanak és sportolnak velük, pont úgy, ahogy egy kisgyermekkel. Válás esetén azonban a kutya gazdái nem szívesen válnak meg háziállataiktól. Ezt felismerve a közelmúltban számos amerikai állam, nevezetesen Kalifornia, Alaszka és Illinois igyekeztek azon változtatni, hogy a négylábú kedvencek ne csupán a bútorokhoz hasonló értéket képviseljenek egy válási eljárásban.

S bár ezek a törvények korlátozottnak tűnhetnek, azonban előrelépést jelentenek az állatok jogainak elismerésére irányuló erőfeszítésekben, hiszen az állatokra immár nem tulajdonként tekintenek, hanem érző lényként, akik/amik bizonyos saját jogokra jogosultak.

Európában Spanyolország jár előttünk, alig három hónappal korábban Spanyolországban Valladolid Elsőfokú Bírósága ugyanis 2019. május 27-én hozott határozatában a "Cachas" nevű kutya közös felügyeletét állapította meg.

Bár a magyar jogrendszerben még szó sincs az állatok kiemelt családi szerepének tudomásul vételéről, jelenleg a háziállatok felügyeletével senki sem törődik, ugyanis a törvény nem fogalmazza meg azt, hogy törődni kell velük. A törvény nem látja, hogy az állatok is érző lények és nem csupán ingóságok. Azonban kellő átgondolással és előretekintéssel idővel talán nálunk is lesz törvényi lehetőség a kutya felügyeleti jogának meghatározására, sőt akár közös felügyeletére is. Addig viszont, amíg nincs törvényi szabályozás, érdemes a feleknek megállapodást kötni, hogy ki gondoskodik az állatokról és kit terhel a felelősség, ez ugyanis azonnal segíti a jogi konfliktusok megoldását, ha a kapcsolat egy későbbi szakaszban megromlik.