Gondolatok a családi vállalkozásról

2019.06.18

Egy családi vállalkozás a legtöbb esetben korántsem egyszerű, de határozottan jó választás. 

A családi vállalkozás olyan vállalkozás, amelyben családtagok vesznek részt számos lehetséges kombinációt alkotva, például a szülők és a gyermekeik, a férjek és a feleségeik vagy éppen több generáció dolgozik együtt a közös álmokért.

Sokak számára a családi vállalkozás maga a megtestesült álom; a nagyszülők, a szülők nyomdokaiba lépni, a családi örökséget gondozni és továbbvinni egyfajta kiváltság. 

Többnyire nincsenek óriási titkok egy virágzó családi vállalkozás esetében, minden vállalkozásnak egyedülálló receptje van a sikerhez. De hogy mégis mi az igazi versenyelőny esetükben? Öt betű: család

Persze a családi cégeknek is megvannak a maguk előnyei és kihívásai. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, az előnyöket ki kell aknázniuk és a kihívásokat pedig le kell küzdeniük.

De mik is azok az előnyök?

Gyorsaság: A családi vállalkozás egyik legvonzóbb előnye a gyors döntéshozatal lehetősége, ahol a döntéseket gyakran azonnal meghozzák - hosszadalmas jóváhagyások vagy formalitások (meetingek, szavazások, stb.) nélkül. Manapság a változáshoz való alkalmazkodás képessége egy cég fejlődését nagyban meghatározza, az agilis cégek sikeresen tudják összeegyeztetni a gyorsaságot és a stabilitást a minőség feláldozása nélkül. 

A Harvard Business Review-ban arról olvashatunk, hogy a döntéshozatalra szánt idő csökken és a vezetőknek kevesebb idő alatt kell eredményeket elérniük.

Stabilitás: Sok vállalat küzd a jelenlegi nyereség és a hossztú távú célok közti egyensúly megteremtésével. A családi vállalkozás esetében a családban betöltött pozíció általában meghatározza, hogy ki vezeti a vállalkozást és ez stabilitást eredményez a szervezeten belül. A vezetők általában sok éven át maradnak a pozíciójukban mindaddig, amíg egy olyan életesemény, mint egy betegség, a nyugdíj vagy a halál változást nem eredményez.

Elkötelezettség: Mivel a családnak igényei, szükségletei vannak, így nagyobb az elkötelezettség és az elszámoltathatóság is. Ez a kötelezettségvállalási szint szinte lehetetlen a nem családi vállalkozásoknál. Ez a hosszú távú elkötelezettség ráadásul további előnyökhöz vezet, mint például az ipar, a szervezet és a munka jobb megértéséhez, erősebb ügyfélkapcsolatokhoz, hatékonyabb értékesítéshez és marketinghez. 

Rugalmasság: Egyet valószínű nem fogunk hallani családi vállalkozás esetében: "Sajnálom, de ez nem szerepel a munkaköri leírásomban." A család tagjai hajlandóak több -a "hivatalos" munkájukon kívüli- különböző feladatot vállalni a vállalkozás sikerének biztosítása érdekében.

Vízió: Semmi sem olyan örvendetes, mint amikor mindenki ugyanazon irányba tud tekinteni. A közös értékek és közös célok öröksége hosszú távú elkötelezettséggel párosulva az, ami a családi vállalkozásban résztvevőket úgy formálja, hogy ne csak a saját sikereiket akarják élvezni, hanem gondoljanak a jövő generációira is. 

A nem családi tulajdonban lévő vállalkozások negyedéves, féléves, éves célok elérésére fókuszálnak, míg a családi cégek éveket és néha évtizedeket céloznak meg. Ez a "türelem" és a hosszú távú perspektíva lehetővé teszi a jó stratégiát és a megfelelő döntéshozatalt. Egy családi cég abban a kiváltáságos helyzetben van, hogy nem kell minden negyedévben hangzatos történetet kitalálni a befeketetőinek, ügyfeleinek és a sajtónak.

Költségcsökkenés: A tipikus munkavállalókkal ellentétben a családtagok hajlandóak saját pénzüket feláldozni és ezzel is hozzájárulni a szervezet hosszú távú sikereihez. Ez tőkebevonást vagy fizetéscsökkentést jelenthet. Nehéz időkben, például a gazdasági recesszió során ez különösen hasznos, amikor meg kell húzni a nadrágszíjat és személyes áldozatokat kell hozni annak érdekében, hogy az üzlet fennmaradjon.

Ami a kihívásokat illeti és amire figyelni kell.

A családi vállalkozások nem csupán a rózsaszín álmot testesítik meg, hanem bizony vannak felhők, amelyek felettük is bármikor megjelenhetnek és árnyékot vethetnek bármilyen korábban idilli vagy éppen virágzó vállalkozásra. Ilyenek: 

Az érdeklődés hiánya: Néha a családtagok nem igazán érdekeltek a családi vállalkozáshoz való csatlakozásban, gyakran azért, mert ezt várják el tőlük. Ennek eredményeképpen közönyös, elkötelezettség nélküli, érdektelen munkatársak válnak belőlük. A versenyszférában az ebbe a kategóriába illeszkedő alkalmazottakat egyszerűen kirúgják, míg egy családi vállalkozásnál ez közel sem olyan egyszerű.

Családi konfliktus: Konfliktus minden cégnél előfordul, de a mélyen gyökerező, hosszú ideig elhúzódó keserű harcok és veszekedések minden egyes személyt érintenek a cégen belül és ezáltal megoszthatják a családot, a korábbi egységet szétrobbantva. Mivel családtagok az érintettek, így a cég küszöbét átlépve nem lehet figyelmen kívül hagyni őket- ezért a konfliktusokat nehezebb megoldani.

A "spontán" vezetés: A vezetési kérdéseket, a belső hierarchiákat és a szabályokat, valamint a külső szabályok és kötelezettségek követését és betartását kevésbé veszik komolyan a családi vállalkozásokban rejlő bizalmi szint miatt. Sajnos ez komoly károkat okozhat. 

A családtagok (nem) egyenlő kezelése: A rangidősség helyett a készségek és a kemény munka kellene, hogy legyen a prioritás, s nem az életkor vagy vállalatnál töltött időnek kellene meghatároznia, korlátoznia a pozitív hatások kibontakozásának lehetőségét. Az emberi természet sajátossága, hogy ellenáll a változásnak. A változások felismerése, lehetőségeinek és hátrányainak felmérése érdekében engedélyeznie kell a változásokat, miközben emlékeznek a gyökerekre, az alapvető értékekre és a legfontosabb üzleti elvekre. Ha nem hagyják, hogy a változás megtörténjen, a haladás sem fog bekövetkezni.

Nepotizmus: Néhány családi vállalkozás vonakodik, hogy kívülállókat helyezzen vezetői pozícióba és ennek az eredménye, hogy olyan emberek kerülnek pozíciókba, akiknél hiányoznak a készségek, a tanulmányok vagy a tapasztalat. Ez nyilvánvalóan messzemenő hatást gyakorol a vállalkozás sikerére. Különösen nehéz megtartani a tehetséges embereket az alacsonyabb szinteken, ha teljesítményüket és hosszú távú sikerüket következetesen befolyásolja a magasabb szintű inkompetencia. Több családi vállalkozás felismeri ezt a problémát és gondoskodik arról, hogy szükség esetén stratégiai szempontból helyezzenek el kívülállókat bizonyos pozíciókba.

Öröklés tervezése: Sok családi vállalkozásnak nincsenek utódlási tervei, vagy azért, mert a vezető nem akarja elismerni, hogy egy nap nyugdíjba kell mennie vagy azért, mert nincs senki a családban, akire bízná a gondosan, rengeteg munkával felépített cégét. Valójában pedig a családi kapcsolatok és az örökség megfelelő biztosítása miatt volna fontos az utódlás kérdésének figyelembevétele és a gondos tervezés. Persze az utódláshoz kapcsolódó kockázatok közé tartozik a gyenge vezetés, a családi viták és gyakran a vállalkozás pénzügyi vagy jogi problémái. 


Mint látható, a jól működtetett családi vállalkozás nemcsak az érintett családra, hanem áttételesen a helyi és globális gazdaságra is pozitív hatást gyakorol. A családi vállalkozások képesek a vállalkozói szellem előmozdítására, a családok gazdagságának és biztonságának megteremtésére, valamint a munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeinek biztosítására.

Ezeket a cégeket a családtagok bevonása, a köztük lévő személyes viszonyok, a lojalitás és az elkötelezettség, a rugalmas struktúra teszi egyidévé. A cél tehát a családi vállalkozások erősségeinek és gyengeségeinek felismerése és megértése annak érdekében, hogy hosszú távon is megtartsák kivételes helyüket és szerepüket.